Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Entraînement

Download entraînement:

Garmin (.fit) Zwift (.zwo)
Wocheplang Ausdauer / Kraaftausdauer
Lundi, 30.03.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 31.03.2020 2x6minK3_GARMIN.fit 2x6minK3_ZWIFT.zwo
Mercredi, 01.04.2020 Aktive Erholung _GARMIN.fit Aktive Erholung _ZWIFT.zwo
Jeudi, 02.04.2020 4x4minK3_GARMIN.fit 4x4minK3_ZWIFT.zwo
Vendredi, 03.04.2020 Aktive Erholung _GARMIN.fit Aktive Erholung _ZWIFT.zwo
Samedi, 04.04.2020 6x4min Ausdauer_GARMIN.fit 6x4min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Dimanche, 05.04.2020 3x6minK3_GARMIN.fit 3x6minK3_ZWIFT.zwo
Wocheplang VO2 Max
Lundi, 06.04.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 07.04.2020 3x3minV02max_GARMIN.fit 3x3minV02max_ZWIFT.zwo
Mercredi, 08.04.2020 Aktive Erholung_GARMIN.fit Aktive Erholung_ZWIFT.zwo
Jeudi, 09.04.2020 3x4minVO2max_GARMIN.fit 3x4minVO2max_ZWIFT.zwo
Vendredi, 10.04.2020 Jour de repos Jour de repos
Samedi, 11.04.2020 5x5min Ausdauer_GARMIN.fit 5x5min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Dimanche, 12.04.2020 4x4minVO2max_GARMIN.fit 4x4minVO2max_ZWIFT.zwo
Wocheplang Regeneratioun
Lundi, 13.04.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 14.04.2020 Stretching Stretching
Mercredi, 15.04.2020 Stabi Stabi
Jeudi, 16.04.2020 Aktive Erholung_GARMIN.fit Aktive Erholung_ZWIFT.zwo
Vendredi, 17.04.2020 Stabi Stabi
Samedi, 18.04.2020 5x5min Ausdauer_GARMIN.fit 5x5min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Dimanche, 19.04.2020 8x3min Ausdauer_GARMIN.fit 8x3min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Wocheplang Untrëttskraaft a Sprint 1
Lundi, 20.04.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 21.04.2020 1×7 Max Antritt GARMIN.fit 1×7 Max Antritt ZWIFT.zwo
Mercredi, 22.04.2020 3x1min langer Sprint_GARMIN.fit 3x1min langer Sprint_ZWIFT.zwo
Jeudi, 23.04.2020 5x5min Ausdauer_GARMIN.fit 5x5min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Vendredi, 24.04.2020 Aktive Erholung_GARMIN.fit Aktive Arholung_ZWIFT.zwo
Samedi, 25.04.2020 2×5 Max Antritt_GARMIN.fit 2×5 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Dimanche, 26.04.2020 3×5 Max Antritt_GARMIN.fit 3×5 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Wocheplang Untrëttskraaft a Sprint 2
Lundi, 27.04.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 28.04.2020 1×9 Max Antritt_GARMIN.fit 1×9 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Mercredi, 29.04.2020 4x1min langer Sprint_GARMIN.fit 4x1min langer Sprint_ZWIFT.zwo
Jeudi, 30.04.2020 3x10min Ausdauer_GARMIN.fit 3x10min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Vendredi, 01.05.2020 Aktive Erholung_GARMIN.fit Aktive Erholung_ZWIFT.zwo
Samedi, 02.05.2020 2×5 Max Antritt_GARMIN.fit 2×5 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Dimanche, 03.05.2020 3×5 Max Antritt_GARMIN.fit 3×5 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Wocheplang Untrëttskraaft a Sprint 3
Lundi, 04.05.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 05.05.2020 1×10 Max Antritt_GARMIN.fit 1×10 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Mercredi, 06.05.2020 5x1min langer Sprint_GARMIN.fit 5x1min langer Sprint_ZWIFT.zwo
Jeudi, 07.05.2020 4x8min Ausdauer_GARMIN.fit 4x8min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Vendredi, 08.05.2020 Aktive Erholung_GARMIN.fit Aktive Erholung_ZWIFT.zwo
Samedi, 09.05.2020 2×6 Max Antritt_GARMIN.fit 2×6 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Dimanche, 10.05.2020 3×5 Max Antritt_GARMIN.fit 3×5 Max Antritt_ZWIFT.zwo
Wocheplang Regeneratioun
Lundi, 11.05.2020 Jour de repos Jour de repos
Mardi, 12.05.2020 Stretching Stretching
Mercredi, 13.05.2020 Stabi Stabi
Jeudi, 14.05.2020 Aktive Erholung_GARMIN.fit Aktive Erholung_ZWIFT.zwo
Vendredi, 15.05.2020 Stabi Stabi
Samedi, 16.05.2020 5x5min Ausdauer_GARMIN.fit 5x5min Ausdauer_ZWIFT.zwo
Dimanche, 17.05.2020 8x3min Ausdauer_GARMIN.fit 8x3min Ausdauer_ZWIFT.zwo